Arnhem,
17
mei
2016
|
09:00
Europe/Amsterdam

Voor het eerst meer pin dan contant

In 2015 hebben Nederlandse consumenten voor het eerst meer aankopen met de pinpas betaald dan met contant geld. Gemiddeld rekenden zij de helft van hun aankopen bij winkels, benzinestations, horeca en andere gelegenheden af met de pinpas, 49,5% met contant geld en 0,5% met de creditcard. Dit blijkt uit gezamenlijk onderzoek van Betaalvereniging Nederland en de Nederlandsche Bank.

Aantal pinbetalingen 3,23 miljard

Tussen 2014 en 2015 is het aantal contante betalingen van consumenten aan de kassa gedaald van 3,44 miljard naar 3,19 miljard. De totale waarde hiervan nam af van EUR 42 miljard naar EUR 40 miljard.

Consumenten zijn hun aankopen vaker met de pinpas gaan betalen. Het aantal pinbetalingen is toegenomen van 2,91 miljard naar 3,23 miljard betalingen. Hiermee ligt het aantal pinbetalingen 40 miljoen hoger dan het aantal contante betalingen. De totale waarde van de pinbetalingen is gestegen van EUR 89 miljard naar EUR 93 miljard.

Voor het eerst meer pin dan contant

Consumenten pinnen ook de allerkleinste aankopen steeds vaker

Van oudsher gebruikten consumenten hun pinpas vooral voor de wat hogere bedragen, terwijl zij kleinere aankopen vaker contant afrekenden. De afgelopen jaren is er een duidelijke verschuiving zichtbaar richting meer pin bij de allerkleinste aankopen. Betaalden consumenten in 2010 nog 11% van hun aankopen onder de 5 euroe pinpas, in 2015 deden zij dit in 30% van de gevallen. Naast de afschaffing van de Chipknip per 1 januari 2015 heeft de invoering van contactloos betalen in 2014 hier mogelijk aan bijgedragen.

Ook in de supermarkt voor het eerst meer pin dan contant

Tussen 2010 en 2015 is het aandeel pinbetalingen in alle sectoren toegenomen en dat van contante betalingen gedaald. Op welke wijze consumenten betalen, verschilt per sector, en hangt sterk af van het te betalen bedrag. In supermarkten, waar relatief de meeste betalingen plaatsvinden, hebben consumenten in 2015 voor het eerst hun boodschappen vaker gepind (53%) dan contant afgerekend (46%). In 2010, betaalden zij nog 60% van hun boodschappen contant.

De verschuiving naar meer pin was de afgelopen vijf jaar het sterkst in sectoren waar consumenten van oudsher overwegend contant betaalden, zoals bij de automatenverkoop voor snacks, frisdrank en sigaretten (+44 procentpunten) en de horeca (+27 procentpunten). Mede door de afschaffing van de Chipknip en de invoering van contactloos betalen steeg het aandeel pin bij de horeca.

Consumenten betaalden in 2015 nog veel contant bij aankoop op straat bijvoorbeeld bij de ijscoman of op de markt), bij speciaalzaken in voedings- of genotmiddelen of in de recreatieve sector. Wel pinnen zij ook bij deze gelegenheden steeds vaker.

Bron Betaalvereniging Nederland